Inkomstenbelasting & de Belastingtelefoon

belastingtelefoon-inkomstenbelastingInkomstenbelasting is de rijksbelasting op het inkomen van natuurlijke personen. De rijksoverheid is het enige orgaan van de overheid dat wettelijk inkomstenbelasting mag heffen. Het inkomen van rechtspersonen valt onder een andere rijksbelasting genaamd vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting bestaat historisch gezien nog niet zo erg lang. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerden veel landen een inkomstenbelasting in en sinds 1963 werden heffingen een voorschotten in een algemene inkomstenbelasting vastgelegd. De huidige wet dateert uit 2001.

Inkomstenbronnen

Er zijn enkele factoren waarop de bron van inkomsten wordt bepaalt:

  • Er wordt deelgenomen aan het economische verkeer
  • Inkomsten worden beoogd vanuit het belasting subject
  • Het is te verwachten dat er inkomsten zullen zijn

Inkomstenbelasting is van toepassing op mensen die in Nederland woonachtig zijn en niet in Nederland woonachtige natuurlijke personen. Hoewel de inkomstenbelasting slechts een klein deel van de belastingopbrengst vertegenwoordigd is het fiscaal gezien wel een belangrijk onderdeel van het belastingstelsel.

Subjectief en Objectief

Bij de subjectieve belastingplicht wordt bepaalt wie belastingplichtig is. De objectieve belastingplicht gaat over het object waarover de belasting verschuldigd is. Er bestaan verschillende regels voor Nederlanders die in Nederland wonen en Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook is het van belang of de inkomsten uit Nederland of buitenland komen.

Boxen

Er zijn drie boxen voor de inkomstenbelasting:

  1. Inkomsten uit werk en woning
  2. Inkomsten uit aanmerkelijk belangrijk
  3. Inkomsten uit sparen en beleggen

De totaalsom van deze drie boxen noemt met het drempelinkomen.

Het verzamelinkomen is het drempelinkomen na toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Loonbelasting en dividendbelasting gelden als voorheffingen wanneer ze verrekend kunnen worden met de inkomstenbelasting, anders zijn dit eindheffingen.

Eerst wordt een voorlopige aanslag opgemaakt, deze is vaak onnauwkeurig, na de definitieve aanslag is duidelijk of er nog geld afgedragen moet worden of dat er sprake is van een teruggaaf. Met name bij mensen met een wisselend inkomen en zelfstandige ondernemers kunnen deze bedragen behoorlijk afwijken.

Voor meer informatie neemt u contact op met de Belastingtelefoon.