Belasting

Belasting is een verplichte betaling aan de overheid waar geen prestatie tegenover staat. Als dat wel het geval is spreekt men van een heffing. Er zijn verschillende soorten belastingen die in te delen zijn in directe en indirecte belastingen.

Directe Belasting

Dat is een belasting op inkomen, winst en vermogen. Je moet deze zelf afdragen aan de Belastingdienst. Hieronder vallen de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Indirecte Belastingdienst

Deze belasting is reeds verwerkt in de prijs van diensten en goederen. Denk hierbij aan BTW en accijnzen. De koper moet deze belasting betalen en vervolgens moet de verkoper deze belasting afdragen.

BTW

Dit staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Er bestaat een hoog tarief en een laag tarief. Het hoge tarief is in Nederland vastgesteld op 21% bovenop de netto prijs, en het lage tarief bedraagt 6%. Het lage tarief geldt voor zaken als levensmiddelen en boeken. Een aantal zaken zijn vrijgesteld van BTW zoals medicijnen op doktersrecept en onderwijs. Dit is niet gelijk aan het nultarief, waarbij een ondernemer recht heeft op vooraftrek.

Loonbelasting

Deze belasting wordt ingehouden van het salaris van de werknemer en wordt door de werkgever afgedragen. Samen met loonheffing en premies voor werknemersverzekeringen wordt dit de loonheffing genoemd. Er zijn vier belastingschijven, naarmate het loon stijgt moet er meer belasting worden afgedragen. In 2013 varieerde de loonheffing van 37% tot 52%. Hoewel het hoogste tarief al een aantal jaren gelijk is gebleven is het laagste tarief met enkele procenten toegenomen.

De aangifte voor 2014 moet voor 5 mei ingediend zijn. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot 1 september mits je dit tijdig aanvraagt. Een erkende accountant kan ook een langer uitstel aanvragen.